s t o w a r z y s z e n i e   o s ó b   z   c h o r o b ą   p a r k i n s o n a   i   i c h   r o d z i n   " s ł on i k "


Zapraszamy firmy i osoby prywatne do współpracy!

Jak możesz pomóc potrzebującym?
Wypełniając zeznania roczne PIT-37 podatnik w części „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
W pozycji 124 wpisujemy nazwę OPP czyli w naszym przypadku :
Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona I ich Rodzin "Słonik"
Natomiast w pozycji 126 wpisujemy nr KRS 0000273267

Nasi darczyńcy

Dziekujemy firmie Creator Sp. z o.o. za sponsorowanie naszych rehabilitacji.
CREATOR Sp. z o.o. - Firma z trzydziestoletnią tradycją, wychodząc naprzeciw społecznemu zapotrzebo- waniu uruchomiła w 1999 roku Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji NZOZ przy ul. Lotniczej 37 we Wrocławiu.

Centrum Medyczne Remedium

Centrum Medyczne Remedium zostało założone w 2007 roku przez firmę rodzinną z wieloletnią tradycją i doświadczeniem. Firma nasza świadczy usługi medyczne w warunkach ambulatoryjnych oraz w domu pacjenta odpłatnie oraz bezpłatnie na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Naszym pacjentom staramy się zapewnić kompleksową opiekę medyczną od chwili poczęcia do wieku seniora. Kładziemy duży nacisk na wysokie kwalifikacje kadry oraz nowoczesne wyposażenie. Aby zapewnić jak najwyższą jakość świadczonych usług wdrożyliśmy w roku 2011 system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2008.

Do naszych podstawowych usług należą:
- badania prenatalne (bezpłatny program finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia)
- program profilaktyki raka szyjki macicy obejmujący badania cytologiczne oraz kolposkopowe (bezpłatny program finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia)
- świadczenia w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (lekarz rodzinny, internista, pediatra, pielęgniarka oraz położna)
- świadczenia w poradniach: ginekologiczno-położniczej, okulistycznej, endokrynologicznej, otolaryngologicznej, dermatologicznej, neurologicznej, chirurgicznej, urologicznej, chorób układu pozapiramidowego oraz logopedycznej
- świadczenia lekarzy, psychologów oraz psychoterapeutów w poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży
- świadczenia przez Zespół Leczenia Środowiskowego, którego członkowie sprawują opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi uniemożliwiającymi lub utrudniającymi im opuszczanie domów
- badania w ramach Medycyny Pracy, a także badania kierowców.

Kontakt z Centrum Medycznym Remedium:
Centrum Medyczne Remedium
ul. Gen. J. Dąbrowskiego 17/21
93-177 Łódź
tel.: (42) 230 91 28
e-mail: rejestracja@nzoz-remedium.pl
Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.nzoz-remedium.pl

Centrum Rehabilitacji JOVIMED

W Ksawerowie, miejscowości położonej pomiędzy Łodzią i Pabianicami, JOVIMED Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny Sp. z o.o. prowadzi Dom Seniora JOVIMED oraz Centrum Rehabilitacji JOVIMED.

Dom Seniora JOVIMED jest wpisany pod numerem PS-III.9420.6.2012 do rejestru Wojewody Łódzkiego placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Dom Seniora JOVIMED spełnia europejskie standardy pod względem wyposażenia i jakości opieki sprawowanej nad Pensjonariuszami.
Oferujemy m.in.:

  • pobyty stałe i czasowe
  • pielęgnacyjne pobyty poszpitalne
  • pobyty z pakietami rehabilitacyjnymi w Centrum Rehabilitacji JOVIMED

Centrum Rehabilitacji JOVIMED oferuje:

  • szeroki zakres zabiegów rehabilitacyjnych
  • badania i konsultacje lekarzy specjalistów
  • nowoczesny sprzęt i profesjonalną kadrę lekarzy i fizjoterapeutów
  • indywidualne podejście do pacjenta

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.jovimed.pl

JOVIMED Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny Sp. z o.o.
ul. Zachodnia 37, 95-054 Ksawerów

tel. (42) 211 06 08; 604 443 100
tel./fax (42) 215 81 60
sekretariat@jovimed.pl

 

W ośrodku organizujemy turnusy rehabilitacyjne, na których pod okiem wykwalifikowanej kadry pomagamy dojść do pełnej sprawności fizycznej osobom z różnymi schorzeniami. W szczególności chorym na chorobę Parkinsona, których otaczamy szczególną opieką i stwarzamy warunki fachowej rehabilitacji oraz rodzinnej atmosfery opartej na sympatii, zrozumieniu i przyjaźni.

Każdy pracownik O.W. Rybitwa to przyjaciel chorych na chorobę Parkinsona gotowy do pomocy w najdrobniejszych potrzebach życiowych dnia codziennego. Pomagamy w poruszaniu się po ośrodku, w drodze na stołówkę lub na ćwiczenia usprawniające. Każdy z nas uśmiechem i miłym słowem chce umilić pobyt tych niezwykle życzliwych, pogodnych, uśmiechniętych ludzi dotkniętych tą chorobą. Już od dnia przyjazdu znika podział na my i oni, tworzymy jeden zgrany zespół ludzi chętnych pomagać sobie wzajemnie. Dlatego też pobyty chorych na chorobę Parkinsona w naszym ośrodku mają już pięcioletnią tradycję, bo czujemy do siebie zaufanie i każdy z nas oddaje część swego serca.

Wszystkie prawa zastrzeżone
DESIGNED & POWERED BY MAXTECH & B-SEEN