s t o w a r z y s z e n i e   o s ó b   z   c h o r o b ą   p a r k i n s o n a   i   i c h   r o d z i n   " s ł on i k "

Stowarzyszenie realizuje swe założenia statutowe dzięki środkom uzyskiwanym z PFRON-u .O nas

Jak powstało nasze stowarzyszenie?

Historia przedstawia się następująco. W grudniu 2006 roku postanowiliśmy sami decydować o swojej działalności, my tzn. piętnaście osób, w tym chorzy, opiekunowie oraz lekarz neurolog wspólnie wyraziliśmy chęć utworzenia stowarzyszenia.
Osobowość prawną uzyskaliśmy już w styczniu 2007 roku - zarejestrowaliśmy się pod nazwą:
Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona i ich Rodzin „Słonik”.

Wszyscy pytają się dlaczego „Słonik”? A czy my, parkinsonicy, nie zachowujemy się czasami jak słoń w składzie porcelany, czyż swymi niezgrabnymi ruchami nie siejemy spustoszenia wokół siebie, czy nie mamy problemu z utrzymaniem w ręku szklanki lub łyżeczki?
Cóż taka jest nasza uroda i jest z tym nam coraz lepiej.

Pierwsze spotkanie

Pierwsze spotkanie, 19 maja 2006 roku przy ul. Wólczańskiej, co prawda miało miejsce w starym zaniedbanym pomieszczeniu, ale zainteresowanie było ogromne - dużo ludzi i wszyscy głodni wiedzy o chorobie. Nawiązaliśmy współpracę z Kliniką Neurologii Uniwersytetu Medycznego przy Szpitalu im. N. Barlickiego, w której konsultantem dla chorych jest dr neurolog Jolanta Urbaniak. Mamy stały kontakt z II Kliniką Psychiatrii przy ul. Czechosłowackiej, a tam opiekuje się nami dr Marcin Wojtera. Stałe zajęcia z chorymi prowadzi pedagog-logopeda – mgr Henryka Tomalczyk. Mamy też rehabilitantkę mgr Ewę Świątek.
Lokale na nasze spotkania zmienialiśmy dwukrotnie, aż zakotwiczyliśmy w Domu Kultury przy ul. Siedleckiej 1. Pan Dyrektor użyczył nam pomieszczenia, w których w każdy poniedziałek możemy rozmawiać, ćwiczyć lub "oddawać się" rehabilitacji ruchowej.

Głównym celem naszych spotkań jest działalność na rzecz osób z chorobą Parkinsona i ich rodzin oraz na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej. Staramy się walczyć z osamotnieniem chorych, dążymy do poprawy jakości ich życia oraz obrony ich interesów społecznych. Chcemy, aby poprzez kontakty przyjacielskie odzyskiwali nadzieję i radość, pozostając w swoim otoczeniu jak najdłużej. Współdziałamy z organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami służby zdrowia, mediami oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz osób z chorobą Parkinsona. Prowadzimy doradztwo w zakresie opieki i rehabilitacji chorych.

Nawiązaliśmy kontakt z innymi organizacjami tego typu na terenie kraju – stowarzyszeniami warszawskim, gdańskim, bydgoskim, krakowskim, szczecińskim itd. Poprzez rozmowy pomagamy sobie nawzajem i oby to trwało, trwało, trwało....

Dokumenty

Licznik

Naszą strone odwiedziło: 60969 osób

Wszystkie prawa zastrzeżone
DESIGNED & POWERED BY MAXTECH & B-SEEN