s t o w a r z y s z e n i e   o s ó b   z   c h o r o b ą   p a r k i n s o n a   i   i c h   r o d z i n   " s ł on i k "


Kontakt

Dane teleadresowe

Ośrodek Kultury "Karolew"
94-035 Łódź
ul. Bratysławska 6a
e-mail: slonik@parkinsonowcy.pl

Adres do korespondencji

94-035 Łódź
ul. Bratysławska 6a

Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 11:00 w Domu Kultury Karolew, ul. Bratysławska 6a.

Wszystkie prawa zastrzeżone
DESIGNED & POWERED BY MAXTECH & B-SEEN