s t o w a r z y s z e n i e   o s ó b   z   c h o r o b ą   p a r k i n s o n a   i   i c h   r o d z i n   " s ł on i k "

Stowarzyszenie realizuje swe założenia statutowe dzięki środkom uzyskiwanym z PFRON-u .

< powrót

Procent dla Łodzi

Zdjęcia z akcji miasta Łodzi pt. "Procent dla Łodzi"

Nasze stoisko
Nasze stoisko
Razem z Panią Prezydent Hanną Zdanowską
Razem z Panią Prezydent Hanną Zdanowską
Najstarszy członek naszego Stowarzyszenia
Najstarszy członek naszego Stowarzyszenia
Procent dla Łodzi
Procent dla Łodzi

Wszystkie prawa zastrzeżone
DESIGNED & POWERED BY MAXTECH & B-SEEN