s t o w a r z y s z e n i e   o s ó b   z   c h o r o b ą   p a r k i n s o n a   i   i c h   r o d z i n   " s ł on i k "

Stowarzyszenie realizuje swe założenia statutowe dzięki środkom uzyskiwanym z PFRON-u .

< powrót

Zdjęcia z wydarzeń w 2013 roku

Zdjęcia grupowe z wydarzeń w 2013 roku

Ekipa z Polski na Parkinsoniadzie
Ekipa z Polski na Parkinsoniadzie
Zakończenie zajęć z logopedii
Zakończenie zajęć z logopedii
Powrót do Łodzi
Powrót do Łodzi
Powrót do Łodzi
Powrót do Łodzi
Powrót do Warszawy
Powrót do Warszawy

Wszystkie prawa zastrzeżone
DESIGNED & POWERED BY MAXTECH & B-SEEN