s t o w a r z y s z e n i e   o s ó b   z   c h o r o b ą   p a r k i n s o n a   i   i c h   r o d z i n   " s ł on i k "

Stowarzyszenie realizuje swe założenia statutowe dzięki środkom uzyskiwanym z PFRON-u .

< powrót

Dźwirzyno 2011

Zdjęcia z Dźwirzyna 2011 r.

Pieczenie kiełbasek przy ognisku
Pieczenie kiełbasek przy ognisku
Tańce przy ognisku
Tańce przy ognisku
Zajęcia z logopedą
Zajęcia z logopedą
Zajęcia z logopedą
Zajęcia z logopedą
Za chwilę odpłyniemy w siną dal
Za chwilę odpłyniemy w siną dal
Chwila relaksu przy winku od naszego sponsora
Chwila relaksu przy winku od naszego sponsora

Wszystkie prawa zastrzeżone
DESIGNED & POWERED BY MAXTECH & B-SEEN