s t o w a r z y s z e n i e   o s ó b   z   c h o r o b ą   p a r k i n s o n a   i   i c h   r o d z i n   " s ł on i k "

Stowarzyszenie realizuje swe założenia statutowe dzięki środkom uzyskiwanym z PFRON-u .

< powrót

Dzwirzyno 2014

Turnus rehabilitacyjny

Gimnastyka
Gimnastyka
Zajecia z logopeda
Zajecia z logopeda

Wszystkie prawa zastrzeżone
DESIGNED & POWERED BY MAXTECH & B-SEEN