s t o w a r z y s z e n i e   o s ó b   z   c h o r o b ą   p a r k i n s o n a   i   i c h   r o d z i n   " s ł on i k "


Wypełnij PIT on-line i przekaż 1% - Rozliczenie roczne online


* * * * *

5 maja - Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.
Celem obchodów jest wyrażenie sprzeciwu wobec łamania praw osób z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu w środowisku zamieszkania oraz w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym.

Apel organizacji osób niepełnosprawnych do władz Rzeczypospolitej Polskiej.(kliknij aby przeczytać)

wzywa do intensyfikacji działań służących wdrażaniu ratyfikowanej w 2012 r. Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, a także do rozwoju służącej temu współpracy pomiędzy parlamentem, władzą i administracją publiczną oraz organizacjami reprezentującymi osoby niepełnosprawne.

Apel został podpisany przez prezesów i przewodniczących jedenastu organizacji osób niepełnosprawnych. Są wśród nich największe organizacje reprezentujące osoby niepełnosprawne.

* * * * *

List Otwarty Forum Parkinson Polska - do Ministra Zdrowia.
o jak najszybsze podjęcie skutecznych działań mających na celu realną poprawę sytuacji zdrowotnej Pacjentów chorych na zaawansowaną postać chP, poprzez udostępnienie nowego leczenia do systemu refundacji w Polsce. Ogromna prośba i uroczysty apel dotyczą leków zawierających apomorfinę.

Odpowiedź Ministra Zdrowia na List Forum Parkinson Polska.

Witajcie w naszym stowarzyszeniu!

program do pit - darmowy
Jeden % od podatku
Nam ogromną da nadzieję.
Nie zapewni nam dostatku,
Lecz na pewno nie zmarnieje!


1 % przyjacielu to jest serca gest niewielki.
A nam serca jest potrzeba. Wielkie dzięki!

Wielkie dzięki!!!

Kpt. Jack


Informujemy o zmianie siedziby naszego stowarzyszenia. Aktualny adres to

Ośrodek Kultury "Karolew"
ul. Bratysławska 6a
94-035 Łódź

Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona i ich Rodzin „ Słonik” w Łodzi zostało wpisane 31 stycznia 2007 roku do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod nr 0000273267, następnie 13 kwietnia 2007 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego (OPP). Podstawowym założeniem statutowym jest wszechstronna pomoc chorym dotkniętym chorobą Parkinsona oraz ich opiekunom, w pokonywaniu trudności związanych z chorobą.

Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 11.00 w Domu Kultury Karolew, ul. Bratysławska 6a.

Mamy status OPP

Jak możesz pomóc potrzebującym?
Wypełniając zeznania roczne PIT-36 lub 7nik w części „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
W pozycji 124 wpisujemy nazwę OPP czyli w naszym przypadku :
Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona I ich Rodzin "Słonik"
Natomiast w pozycji 126 wpisujemy nr

KRS 0000273267

Czego chcemy?

  • chcemy, aby chorzy czynnie uczestniczyli życiu, aby spotykali się z przyjaciółmi
  • chcemy, aby chorzy pomimo choroby byli aktywni i samodzieln
  • chcemy, aby można było na nas liczyć , aby wszyscy, którzy nas odwiedzą czuli się jak wśród przyjaciół
  • chcemy nie tylko pomagać, ale tez wspierać chorych i ich rodziny, aby nie czuli się pozostawieni samym sobie
  • chcemy udowodnić wszystkim, ze z chorobą Parkinsona można życ godnie

Zgodnie ze Statutem terenem działania jest cały kraj, ze względu na lokalizację obejmujemy głównie teren woj. łódzkiego, skupiamy w swych szeregach osoby z chorobą Parkinsona ich rodziny jak i opiekunów.

Prowadzona działalność od 2007 roku pozwoliła na zdobycie doświadczenia w zakresie: organizowania rehabilitacji ruchowej, terapii logopedycznej oraz w organizowaniu kilkutygodniowych wyjazdów na pobyty o charakterze integracyjno-wypoczynkowym połączonych z terapią ruchową, itp. dla osób z chorobą Parkinsona oraz ich najbliższych z naszego i innych Stowarzyszeń. W ramach dofinansowania przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ze środków PFRON zorganizowane były turnusy rehabilitacyjne nad morzem w latach 2009-2013. Na miejscu prowadzimy również spotkania z neurologiem, psychologiem i psychiatrą dla potrzebujacych chorych i ich rodzin. Cykliczne spotkania członków Stowarzyszenia w ciągu roku (zazwyczaj raz w tygodniu) pozwalają na pełną integracje i wymianę doświadczeń chorych.

Ostatnie 2-3 lata współpracujemy z innym Stowarzyszeniami z kraju (Warszawa, Katowice) oraz z Republiki Czeskiej. W ich efekcie delegaci tych Stowarzyszeń wspólnie świętowali:
w 2013 r.
- w kwietniu obchody 16. Światowego Dnia Osób z Chorobą Parkinsona w Brnie i Pradze (Czechy),
- w czerwcu uczestniczyli w dorocznym pikniku Śląskiego Stowarzyszenia w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie (organizacja Koło w Trzebini)
- w sierpniu 10 chorych z Polski (w tym trzech z Łodzi) uczestniczyło w 6. Parkinsoniadzie - grach sportowych Parkinsończyków, w Pieszcznach (Słowacja) zdobywając siedem medali.
w 2014 r.
- w kwietniu obchody 17. Światowego Dnia Osób z Chorobą Parkinsona - wspólna zabawa w Och-Teatrze w Warszawie na spektaklu "Weekend z R." (organizacja MSOzChP)
- w sierpniu 4 chorych z Polski (Chrzanów-1, Łódź-1, Warszawa-2) uczestniczyło w 7. Parkinsoniadzie w Dubnany (Czechy), zdobywając dwa medale.

Nasi partnerzy:

Wszystkie prawa zastrzeżone
DESIGNED & POWERED BY MAXTECH & B-SEEN